Vasatorpsvägen 1
SE-254 57 Helsingborg
Telefon +46 (0)42-268640
Fax: +46 (0)42-292105

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Att tänka på vår miljö har blivit viktigare nu än någonsin tidigare.

För oss på Ekberg Spedition är det en självklarhet att sätta miljön i centrum.
Vi kan erbjuda transporter som genom effektiv planering och samverkan med kunden ger
minskad miljöbelastning. De flesta av våra bilar är utrustade med det tekniska hjälpmedlet GPS
som hjälper till att snabbt finna det närmsta och bäst anpassade fordonet för kundens transportuppdrag.
Med noggrann planering fyller vi bilarna.

2005 startade Ekberg Spedition sin väg till ISO certifiering och i april 2006 fick vi vår certifiering.
Ekberg Spedition informerar och utbildar personalen kontinuerligt i bland annat miljöfrågor.
Alla jobbar för miljön och sätter den i främsta rum. Detta uppnår vi genom:

  • Följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet och om möjligt överträffa dem.
  • Öka medvetandegraden hos medarbetarna så att vi har ett engagerat miljöarbete på företaget.
  • Leva upp till kundernas miljökrav och påverka våra leverantörer till ett aktivt miljöarbete.
  • Hushålla med resurser och förebygga föroreningar.
  • Ha ett öppet förhållningssätt mot våra externa intressenter.
  • Ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder.

 

 

 

Copyright © Ekberg Spedition AB 2010.